_PUBLICACIÓNS | PUBLICACIONES | PUBLICAÇÕES | PUBLICATIONS
  Descargas: 10:00 a 20:00 horas | Télécharger: 10:00 à 20:00 heures | Downloads: 10:00 a.m. to 8:00 p.m.

Feísmo? Destruír un país
A fin do territorio humanizado:
un novo intracolonialismo
(ZIP 9 MB)


Ugliness? Destroying a Country
The End of Humanized Territory
— A New Kind of Inner-Colonialism
(ZIP 2,3 MB)

Feísmo ilustrado
(ZIP 1,7 MB)

Ocultacións e inexistencias
(ZIP 9,1 MB)